Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2018

poprostujakub
8418 4282 500
Reposted bykalesonserenitewhynotmetomash

August 07 2018

poprostujakub
6264 f27c 500
Reposted bykalesonstationCserenite
poprostujakub
6144 8a2d 500
poprostujakub
6134 efc3 500
Reposted bykaleson kaleson
poprostujakub
5594 c105 500
poprostujakub
5581 c860 500
Wiecie co z nim zrobić.
Reposted bykaleson kaleson
poprostujakub
5551 a7c8 500
Reposted bykalesonstrzepysunakointo-blackquinne
poprostujakub
5516 2876 500
Reposted bykalesonnicciekawegokalesonstrzepyserenite
poprostujakub
5509 a50f 500

August 06 2018

poprostujakub
0673 83ab 500
Reposted bystroschekhugostiglitzmemezstrzepypotatoskrolfasolekpicakus
poprostujakub
9244 bef9 500
Reposted bykalesonliveattherainbow
poprostujakub
poprostujakub
poprostujakub
8164 27e7 500
Reposted bykalesonliveattherainbow

August 05 2018

poprostujakub
7067 6198 500
poprostujakub
6920 bfad 500
Reposted bykalesonsereniteusunto8agiennyvolLynxxxantonimhdipankamienbountyhunterinzynierPaseroVirusjazzieelargehamstercolliderlevunejunior13inthemiddleofnowherexvcthPolindakarmacomatheoristplHypothermiaszczepanertai666angusiastyjanuschytrusprzeciwdeszczowymemezChlebekdhillregcordSoulPLtytekgketZirconczeresniatonietakbrujaliveattherainbowdancingwithaghostfancy-clapsburdeltataAbbaPaterNayuEwkaLoLlefuvalardohaeriskjuikponurykosiarzAnneBonnyantonimsiostrzycamichalkozioldeepbluexbamboochakatiuszakkanadinolblackdrama
poprostujakub
"...Już na przełomie kwietnia i maja 1921 r. z Polski zaczęto przerzucać na Górny Śląsk znaczne ilości broni i amunicji. Powstańcom dostarczono wówczas:

- 7 pociągów pancernych,

- ok. 50 dział lekkich,

- 40 tys. karabinów ręcznych,

- kilka tysięcy sztuk broni krótkiej, wreszcie amunicję do tej broni,

- 160 samochodów ciężarowych i osobowych,

- 66 wozów taborowych,

- 60 motocykli

- 250 rowerów.

Poza sprzętem do bezpośredniej walki, dostarczono z Polski na Górny Śląsk w czasie III powstania także pieniądze, żywność, lekarstwa i odzież. W sumie, jak wynika z niepełnych danych, pomoc ta miała wartość ponad 200 milionów marek niemieckich.

W powstaniu brało udział 800 polskich oficerów, podchorążych i 1300 podoficerów, kadetów oraz około 7000 żołnierzy służby czynnej, którzy za cichą zgodą dowódców przedostali się na Górny Śląsk. Należałoby dodać, iż w powyższej liczbie są wysokiej rangi wojskowi (majorzy, generałowie), którzy prowadzili logistykę powstańczą. Sama liczba nie daje możliwości oceny, ale kiedy dowiemy się jakie kwalifikacje posiadały te osoby, będziemy mogli wyrobić sobie lepszą ocenę zjawiska.

Wojsko Polskie utrzymywało magazyny w przygranicznych miejscowościach: Strumieniu, Dziedzicach, Będzinie, Sosnowcu, Niezdarze i Herbach a w nich znajdowało się 27.597 karabinów ręcznych, 540 kaemów, 250 miotaczy granatów i około 70.000 granatów ręcznych. Powstańcy otrzymali również oprócz pociągów pancernych, 6 samochodów opancerzonych.

Do walk dołączyli również kadeci dwóch szkół wojskowych z Lwowa i Modlina. Zgłosiło się 120 kadetów, z czego 12 dostało skierowanie do grupy destrukcyjnej.

Nie należy również zapomnieć o tym, iż powstańcy otrzymali 18 pociągów pancernych z Polski. Jeszcze w czasie poprzedzającym plebiscyt WP skierowało do Krakowa dwa pociągi pancerne: "Piłsudczyk" i "Wilk", które stały tam w pogotowiu bojowym. Rozkazem z 20 marca 1921 (dzień plebiscytu) wydzielono trzy następne pociągi pancerne. Z konieczności maskowania przed międzynarodową komisją i Niemcami, nie zostały one użyte w oryginalnym stanie. Przebudowano je na Górnym Śląsku.
Łączność zapewniały specjalne formacje wojsk wyposażonych w sprzęt dostarczony przez WP.
Obecny stan badań polskich nie pozwala jednak nadal dokładnie określić liczby ochotników z Rzeczypospolitej uczestniczących w walkach zbrojnych na Śląsku. Nie wiemy również ile naprawdę osób walczyło w powstaniach. Pisze się o 20-60 tyś. ..."
"...Rozkazem ministra spraw wojskowych można było urlopować żołnierzy służby czynnej, jako ochotników spieszących na Górny Śląsk..."
"...Uregulowano problem z żołdem i dostarczeniem ubrań cywilnych, by nie można było odróżnić powstańca od żołnierza Wojska Polskiego..."
"...żołnierze zostali urlopowani ze swojej jednostki, przebrani w cywilną odzież i przerzuceni na teren plebiscytowy..."
Reposted bykalesonstettiner
poprostujakub
6862 770f 500
poprostujakub
6860 96c6 500
Reposted bykalesonserenitestrzepyiammistakeaddiodelpassatoliveattherainbowlefuveneapicakushurratwojjedynyniepowtarzalnyadasmirando
poprostujakub
6733 c58e 500
Reposted byaddiodelpassatokalesonsatyrlaney-xcv-yjanuschytrusLukasYorklittleburnmontaklujekgregorczykmpankamienTehawankahepinicciekawegolove-lasPolindanawetsrednioWhiteLightovtzatytekgketstrangerthankindnessNayulllmjezuZirconhaberlefudancingwithaghostinthemiddleofnowhere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl