Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

poprostujakub
4674 47a7 500
Reposted bykaleson kaleson

November 08 2018

poprostujakub
3693 79e1 500
Reposted bykaleson kaleson
poprostujakub
"Prawdziwy majstersztyk ze stolycy: Maliniak dostał zyebę, że nie zaprosił byłych prezydentów. Więc ich zaprosił na marsz faszystów. Jednocześnie pisiory negocjowały z faszystami, że pójdą z nimi na marsz, ale mają zniknąć faszystowskie flagi. A faszyści, że nie. Więc Maliniak powiedział, że nie pójdzie w marszu, na który wszystkich zaprosił. Wtedy Hanka zabroniła faszystom marszu. To Maliniak z Matołuszkiem powiedzieli, że oni zorganizują na miejsce marszu faszystów marsz pisiorów i wszystkich zapraszają. Na tej samej trasie. Ale wtedy faszysći powiedzieli, że oni odwołują się do sądu i jak sąd uzna ich rację, to organizują swój marsz z faszystowskimi flagami a mają pierszeństwo dzięki pisiackiej ustawie dla marszów cyklicznych. A Maliniak z Matołuszkiem zapowiedzieli już, że ichni marsz zorganizuje wojsko z transporterami opancerzonymi.I teraz będą musieli iść w marszu z flagami faszystowskimi albo nie pójść na marsz na który zaprosili wszystkich."
— komancz
Reposted bywaco6kalesonserenite
poprostujakub
3686 9248
Reposted bySenyia Senyia

November 07 2018

poprostujakub
2784 212e 500
poprostujakub
1953 683c 500
Reposted byhugostiglitzmemezoipojarajanuschytruslefustrzepyHypothermiakalesonzupamarzenanabeeZoonk11kartofelSoulPLgreywolfliveattherainbowYSoSeriousczinokslovaNaitliszrobintsfrunemankarmacoma92feliksrocknrollagketslova

October 30 2018

poprostujakub
6316 1578 500
Reposted bykalesonwaco6

October 29 2018

poprostujakub
5761 e631 500
Reposted byrobintsOhSnaphugostiglitzczeresniawujcioBatczinokOhSnapzupkazproszku8agiennyslovaslovaltesstefaniaNaitliszslovaImmortalysshifffffertytekjezuNayu

October 27 2018

poprostujakub
4065 46b7 500
Reposted bykaleson kaleson

October 26 2018

poprostujakub
3045 6828 500

October 25 2018

poprostujakub
2612 bbf6 500
poprostujakub
2611 b687 500
Reposted bykaleson kaleson
poprostujakub
2607 11e3 500
Reposted byoipojara oipojara

October 24 2018

poprostujakub
1239 5379 500
Reposted bykalesonstrzepylefukudlatySoulPLlosbananosfischikella
poprostujakub
1235 5af6 500

October 23 2018

poprostujakub
0730 492a

October 22 2018

poprostujakub
9338 1981 500
Reposted byrobintskalesonbarockstrzepy

October 21 2018

poprostujakub
8954 51b4 500
poprostujakub
8952 8063 500
poprostujakub
8950 2815 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl